Duurzaam circulair watersysteem

Waterproblematiek
In Nederland verbruiken we 1,2 biljoen liter drinkwater, waarvan slecht 1% gebruikt wordt voor consumptie. Daarmee worden onze natuurlijke hulpbronnen veel te zwaar belast. Tegelijkertijd verwerken onze zuiveringsinstallaties meer dan 1,8 biljoen liter afvalwater, waarvan 1/3 schoon regenwater is. Ons huidige watersysteem is betrouwbaar, maar leidt tot enorme verspilling en is daardoor niet houdbaar. Water wordt niet alleen in Nederland een probleem, wereldwijd zal er naar verwachting een tekort van 40% aan drinkwater zijn in 2050. 

Circulair water 
Een belangrijke oplossing is om water op gebouwniveau circulair te maken. 
Daarbij wordt verspilling voorkomen. Water kan circulair worden gemaakt 
door te besparen en door te hergebruiken.

Bespaar water
Het sanitair van de woningen zal standaard worden voorzien van waterbesparend sanitair, zodat onnodig gebruik wordt voorkomen.

Hergebruik regenwater
Voor het plan is er gekozen voor een systeem dat regenwater hergebruikt. 
Om zo water te besparen en op eigen terrein te verwerken. 

Het regenwater wordt namelijk opgeslagen in een tank onder de grond. Het water kan vanuit hier worden opgepompt om gebruikt te worden voor het doorspoelen van het toilet, de wasmachine, schoonmaken en het besproeien van de tuin. Tussendoor komt het water langs een filter zodat het schoon genoeg is voor deze taken.

Wanneer de tank geen water heeft, slaat het systeem automatisch over op de 
reguliere drinkwatertoevoer. Wanneer de tank in een extreem natte periode, vol 
zit voert het systeem automatisch extra water af.