Gemeente Renswoude

Renswoude is een kleine, ambitierijke gemeente in de Gelderse Vallei. En Renswoude groeit! Beekweide is de uitbreidingswijk aan de noordoostelijke zijde van het gezellige dorp. Sinds jaar en dag is deze kersverse wijk in ontwikkeling en daar voegen we nu een nieuwe fase aan toe.

Opnieuw is het de ontwikkelaar in samenwerking met gemeente Renswoude gelukt om gasloze woningen te ontwikkelen. Want ook daarin willen we gezamenlijk voorop blijven lopen. De actualiteit stelt eisen aan nieuwbouwplannen en Beekweide kan daarin niet achterblijven. Daarom hebben we nu woningen ontwikkeld volledig volgens de eisen van deze tijd (EPC=0) en daarmee bijzonder toekomstbestendig.

Als projectwethouder kan ik met voldoening terugkijken op de eerdere ontwikkelingsfases van de wijk. We hebben er steeds naar gestreefd een gedifferentieerd woningaanbod aan te kunnen bieden. Gezien de resultaten uit het verleden kunnen we concluderen dat we daar als gemeente in co-creatie met de ontwikkelaar goed in geslaagd zijn. Het is gelukt om voor deze nieuwe fase een gevarieerd palet aan woningtypen neer te zetten. En gelet op de versnelde bouwstroom die inmiddels weer is ontstaan hebben we er alle vertrouwen in dat deze fase een waardevolle aanvulling op het bestaande woningaanbod zal zijn. Kenmerkend in deze fase zijn de woningen met de slaap- en badkamer op de begane grond. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarbij dit bijzonder goed uit zou komen. Daarnaast voegen we iets unieks voor de gemeente Renswoude toe door een installatie te integreren die er voor zorgt dat regenwater heel duurzaam wordt hergebruikt. Dat betekent besparing op vele fronten, in deze brochure leest u er meer over.

Sinds 2014 ontwikkelt gemeente Renswoude samen met projectontwikkelaar De Bunte. En steeds weer blijkt dat goed gezamenlijk overleg leidt tot de beste oplossingen. Daar plukt u als toekomstige bewoner de vruchten van. Want wonen in Beekweide betekent wonen in een heerlijke, kwalitatief hoogwaardige en kindvriendelijke woonwijk. Op korte afstand van belangrijke voorzieningen.

Ons deel van de werkzaamheden zit erop. Het woord is nu aan u als toekomstige bewoner. 

Een drukke maar leuke tijd breekt voor u aan. Graag wens ik u als potentiële koper veel genoegen bij het verder uitwerken van uw plannen en voor straks veel woongenot in onze mooie gemeente!

Marieke Teunissen
Wethouder Gemeente Renswoud